Obnovení hesla


Pokud jste zapoměli heslo od svého účtu, pořád se to do zachránit :) Uživatelé s dokončeným profilem mají možnost obnovy hesla pomocí bezpečnostní otázky (zadané při dokončování profilu). Jdeme na to!
Poznámka: Při každé chybě při zadávání v jakémkoli kroku se celý proces vyresetuje a je nutné vše zadat znovu!!!